fr-NIEUW: BLEACH BOOSTER

20/06/2023

Finnley's Bleach Booster 100ml. is gemaakt om toegevoegd te worden aan Finnley's Perfect 10, Filmbleach of Cream Bleach. (max 5% bij kleurhoogte 1-4) om ongewenste warmte tegen te gaan.